ozempic-wat-is-het-eigenlijk

Ozempic, wat is het eigenlijk?

Alles wat je moet weten over Ozempic

Ozempic is een geneesmiddel dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen vanwege zijn effectiviteit bij de behandeling van type 2 diabetes en de rol die het kan spelen bij gewichtsverlies. In deze uitgebreide blog duiken we diep in de wereld van Ozempic: wat het is, hoe het werkt, de voor- en nadelen, bijwerkingen, en meer.

Wat is Ozempic?

Ozempic is de merknaam voor een geneesmiddel dat semaglutide bevat. Het behoort tot een klasse van geneesmiddelen die bekend staan als GLP-1 receptoragonisten. Deze medicijnen worden gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij mensen met type 2 diabetes. Ozempic wordt geproduceerd door Novo Nordisk, een toonaangevend bedrijf in de farmaceutische industrie.

Hoe werkt Ozempic?

Ozempic werkt door het imiteren van de werking van het natuurlijke hormoon glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Dit hormoon speelt een cruciale rol bij de regulering van de bloedsuikerspiegel en de eetlust. Het werkingsmechanisme van Ozempic omvat verschillende aspecten:
 1. Verhoging van de insulinesecretie: Ozempic stimuleert de alvleesklier om meer insuline af te geven als de bloedsuikerspiegel hoog is. Insuline is een hormoon dat helpt glucose vanuit het bloed naar de cellen te transporteren, waar het wordt gebruikt voor energie.
 2. Vermindering van de glucagonafgifte: Glucagon is een hormoon dat door de alvleesklier wordt afgescheiden en de lever aanzet om glucose in het bloed vrij te geven. Door de afgifte van glucagon te verminderen, helpt Ozempic de hoeveelheid glucose die door de lever wordt geproduceerd te verlagen.
 3. Vertragen van de maaglediging: Door de maaglediging te vertragen, helpt Ozempic om de opname van glucose na een maaltijd te vertragen, wat leidt tot een stabielere bloedsuikerspiegel.
 4. Vermindering van de eetlust: Ozempic werkt ook op de hersenen om het hongergevoel te verminderen, wat kan bijdragen aan gewichtsverlies.

Toepassingen van Ozempic

Behandeling van Type 2 Diabetes

De primaire indicatie voor Ozempic is de behandeling van type 2 diabetes. Het wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij mensen die onvoldoende baat hebben bij andere antidiabetica zoals metformine of sulfonylureumderivaten. Ozempic kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere diabetesmedicatie.

Gewichtsverlies

Naast de behandeling van diabetes is Ozempic ook effectief gebleken bij gewichtsverlies. Dit is vooral belangrijk voor mensen met type 2 diabetes, omdat overgewicht een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen en verergeren van de aandoening. Er zijn ook onderzoeken gaande naar het gebruik van Ozempic specifiek voor gewichtsverlies bij mensen zonder diabetes.

Klinische Studies en Effectiviteit

Onderzoeken naar Diabetesbehandeling

Verscheidene klinische studies hebben de effectiviteit van Ozempic bij de behandeling van type 2 diabetes aangetoond. In deze studies werd Ozempic vergeleken met andere GLP-1 receptoragonisten en met placebobehandelingen.
 • SUSTAIN-6 Studie: Een van de meest prominente studies is de SUSTAIN-6 studie, waarin Ozempic werd vergeleken met placebo bij mensen met type 2 diabetes die een hoog risico hadden op cardiovasculaire problemen. De studie toonde aan dat Ozempic de HbA1c-waarden (een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel) significant verlaagde en ook het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen verminderde.
 • SUSTAIN-7 Studie: In deze studie werd Ozempic vergeleken met dulaglutide, een andere GLP-1 receptoragonist. Ozempic bleek superieur te zijn in het verlagen van de HbA1c-waarden en het bevorderen van gewichtsverlies.

Onderzoeken naar Gewichtsverlies

Ozempic is ook onderzocht voor zijn potentieel bij gewichtsverlies bij mensen zonder diabetes.
 • STEP-Studies: De STEP-studies (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) richtten zich op het effect van Ozempic op gewichtsverlies. Deze studies toonden aan dat Ozempic significant gewichtsverlies veroorzaakte bij deelnemers, wat leidde tot goedkeuring van een hogere dosis semaglutide (2,4 mg) voor gewichtsbeheersing onder de merknaam Wegovy.

Dosering en Toediening

Ozempic wordt toegediend via een subcutane injectie (onder de huid). Het wordt meestal eenmaal per week geïnjecteerd, wat het gebruiksgemak vergroot in vergelijking met sommige andere diabetesmedicijnen die dagelijks moeten worden ingenomen.

Startdosering en Titratie

 • Startdosering: De behandeling begint meestal met een lagere dosis van 0,25 mg eenmaal per week gedurende vier weken. Dit helpt het lichaam zich aan te passen aan het medicijn en vermindert de kans op gastro-intestinale bijwerkingen.
 • Onderhoudsdosering: Na de eerste vier weken wordt de dosis verhoogd naar 0,5 mg eenmaal per week. Indien nodig kan de dosis verder worden verhoogd naar 1 mg eenmaal per week, afhankelijk van de respons en tolerantie van de patiënt.

Bijwerkingen van Ozempic

Zoals elk geneesmiddel heeft ook Ozempic potentiële bijwerkingen. Het is belangrijk om deze te begrijpen voordat je met de behandeling begint.

Vaak Voorkomende Bijwerkingen

 • Misselijkheid: Dit is een van de meest voorkomende bijwerkingen van Ozempic, vooral aan het begin van de behandeling. Het wordt meestal minder naarmate het lichaam zich aanpast aan het medicijn.
 • Braken en diarree: Andere veel voorkomende gastro-intestinale bijwerkingen zijn braken en diarree. Deze symptomen kunnen ook afnemen na verloop van tijd.
 • Buikpijn: Sommige mensen ervaren buikpijn of ongemak.
 • Verminderde eetlust: Hoewel dit vaak als een voordeel wordt gezien bij mensen die willen afvallen, kan het bij sommige mensen leiden tot onvoldoende voedselinname.

Ernstige Bijwerkingen

 • Pancreatitis: Hoewel zeldzaam, kan Ozempic pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) veroorzaken. Symptomen hiervan zijn hevige buikpijn die kan uitstralen naar de rug, misselijkheid en braken.
 • Nierproblemen: Ozempic kan in zeldzame gevallen nierproblemen verergeren, vooral bij mensen die al bestaande nierziekten hebben.
 • Allergische reacties: Hoewel zeldzaam, kunnen sommige mensen allergische reacties krijgen, waaronder huiduitslag, jeuk, en ademhalingsproblemen.

Contra-indicaties en Voorzorgsmaatregelen

Er zijn bepaalde situaties waarin het gebruik van Ozempic niet wordt aanbevolen.

Contra-indicaties

 • Persoonlijke of familiale geschiedenis van medullair schildkliercarcinoom (MTC): Mensen met een persoonlijke of familiale geschiedenis van MTC of Multiple Endocriene Neoplasie syndroom type 2 (MEN 2) mogen Ozempic niet gebruiken.
 • Allergie voor semaglutide of een van de hulpstoffen: Mensen die allergisch zijn voor een van de bestanddelen van Ozempic mogen het medicijn niet gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Nieraandoeningen: Voorzichtigheid is geboden bij mensen met bestaande nierproblemen. Regelmatige controle van de nierfunctie kan nodig zijn.
 • Leverproblemen: Hoewel er geen specifieke waarschuwingen zijn voor mensen met leverproblemen, is voorzichtigheid geboden, en het kan nodig zijn om de leverfunctie regelmatig te controleren.
 • Zwangerschap en borstvoeding: Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van Ozempic tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Het wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik tijdens deze periodes tenzij strikt noodzakelijk.

Interacties met Andere Geneesmiddelen

Ozempic kan interageren met andere medicijnen die je gebruikt, wat invloed kan hebben op de effectiviteit en veiligheid van de behandeling.

Voorbeelden van Medicijninteracties

 • Insuline en insuline-stimulerende medicijnen: Het combineren van Ozempic met insuline of andere medicijnen die insulinesecretie stimuleren kan het risico op hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) verhogen. Het kan nodig zijn om de doseringen aan te passen.
 • Warfarine: Ozempic kan de werking van bloedverdunners zoals warfarine beïnvloeden. Regelmatige controle van de bloedstolling (INR) kan nodig zijn.
 • Orale medicijnen: Omdat Ozempic de maaglediging vertraagt, kan het de absorptie van sommige orale medicijnen beïnvloeden. Dit kan betekenen dat de dosering van sommige medicijnen moet worden aangepast.

Praktische Tips voor Gebruikers

Hoe Ozempic te Gebruiken

 • Toedieningsmethode: Ozempic wordt toegediend via een voorgevulde pen die subcutaan wordt geïnjecteerd in de buik, dij of bovenarm.
 • Injectietijdstip: Het kan op elk moment van de dag worden toegediend, ongeacht de maaltijden. Probeer een vast tijdstip aan te houden om de gewoonte te ontwikkelen.
 • Bewaring: Bewaar ongeopende Ozempic-pennen in de koelkast. Na opening kan de pen maximaal 6 weken bij kamertemperatuur of in de koelkast worden bewaard.

Wat te Doen bij Gemiste Dosis

 • Binnen vijf dagen: Als je een dosis mist, injecteer dan de gemiste dosis zodra je eraan denkt, zolang dit binnen vijf dagen na de gemiste dosis is. Ga daarna door met je normale schema.
 • Na vijf dagen: Als het meer dan vijf dagen geleden is sinds je de dosis hebt gemist, sla dan de gemiste dosis over en neem de volgende dosis op het reguliere tijdstip.

Kosten en Verzekeringsdekking

Ozempic kan een aanzienlijke kostenpost zijn, vooral zonder verzekering.

Verzekeringsdekking

De dekking voor Ozempic varieert afhankelijk van de zorgverzekeraar en het specifieke plan. Veel verzekeraars dekken een deel van de kosten van Ozempic voor mensen met type 2 diabetes, maar het kan nodig zijn om een eigen bijdrage te betalen of vooraf goedkeuring te krijgen.

Kosten zonder Verzekering

De kosten van Ozempic zonder verzekering kunnen aanzienlijk zijn, variërend van honderden tot duizenden euro's per maand. Het is de moeite waard om te kijken naar kortingen of patiëntenhulpprogramma's die door de fabrikant worden aangeboden om de kosten te verlagen.

Toekomstige Richtingen en Onderzoek

Nieuwe Indicaties

Er is veel lopend onderzoek naar het gebruik van Ozempic voor andere aandoeningen buiten diabetes en obesitas. Sommige van deze onderzoeksgebieden omvatten:
 • Non-alcoholische steatohepatitis (NASH): Er wordt onderzocht of Ozempic kan helpen bij de behandeling van NASH, een ernstige leveraandoening die verband houdt met obesitas en type 2 diabetes.
 • Hart- en vaatziekten: Verdere studies zijn gericht op het beoordelen van de cardiovasculaire voordelen van Ozempic bij mensen met en zonder diabetes.

Innovaties in Toediening

Novo Nordisk werkt aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van semaglutide, waaronder orale tabletten, die het gebruiksgemak verder kunnen verbeteren. Een orale versie van semaglutide is al goedgekeurd voor de behandeling van type 2 diabetes onder de merknaam Rybelsus.

Ervaringen van Gebruikers

Ervaringen van gebruikers kunnen waardevolle inzichten bieden in het dagelijks leven met Ozempic. Veel mensen melden positieve resultaten in termen van bloedsuikercontrole en gewichtsverlies, maar de ervaringen met bijwerkingen variëren.

Positieve Ervaringen

 • Effectieve bloedsuikercontrole: Veel gebruikers rapporteren een significante verlaging van hun HbA1c-waarden, wat wijst op een betere langetermijncontrole van de bloedsuikerspiegel.
 • Gewichtsverlies: Gebruikers merken vaak een merkbaar gewichtsverlies, wat bijdraagt aan een betere algehele gezondheid en welzijn.

Uitdagingen

 • Bijwerkingen: Hoewel veel bijwerkingen mild en tijdelijk zijn, ervaren sommige mensen aanhoudende misselijkheid of andere gastro-intestinale problemen die hun kwaliteit van leven beïnvloeden.
 • Kosten: De kosten van Ozempic kunnen voor sommige gebruikers een belemmering vormen, vooral als hun verzekering het medicijn niet dekt.

Conclusie

Ozempic is een krachtig hulpmiddel bij de behandeling van type 2 diabetes en kan aanzienlijke voordelen bieden bij gewichtsverlies. Het werkingsmechanisme, gecombineerd met de positieve resultaten uit klinische studies, maakt het een waardevolle optie voor veel patiënten. Het is echter belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke bijwerkingen, interacties met andere medicijnen, en de financiële aspecten van de behandeling. Raadpleeg altijd een zorgverlener voordat je met een nieuwe medicatie begint, en volg hun advies op om de beste resultaten te bereiken. Hopelijk biedt deze uitgebreide blog je de informatie die je nodig hebt om een weloverwogen beslissing te nemen over het gebruik van Ozempic. Als je meer vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je arts of diabetesverpleegkundige.